MBO Vakexpert teelt en groene technologie

Het vak van de vakexpert teelt en groene technologie is breed. Jouw werkzaamheden in de bedekte teelt, open teelt en in de uitgangsmaterialen zijn heel divers. Na deze MBO niveau 4 opleiding teelt adviseer bijvoorbeeld over teeltwerkzaamheden, oogstrijpheid en de bewerking van de bodem. In de sector teelt en technologie is Limburg, maar ook daarbuiten, zeker een leuke stage en mooie baan te vinden! Voor deze MBO 4 opleiding teelt wordt dan ook een baangarantie afgegeven. Maar ook kun jij als zelfstandig ondernemer in de agrowereld aan de slag!

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 4 opleiding teelt en groene technologie start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over anatomie van de plant, kwaliteit van de oogst, biogewasbescherming, teelttechnisch management en bemesting. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn Duits en een programma om je voor te bereiden op het HBO (HBO doorstroom).  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij Opzichter/uitvoerder groene ruimte voor natuur, water en recreatie, Opzichter/uitvoerder groene ruimte hovenier of Adviseur leefomgeving.

Bekijk de voordelen van de deeltijdopleiding
Lees meer

Wat leer je

Commercieel inzicht Je leert kansen en innovaties te zien en goed in te zetten.
Leiderschap Jij coördineert, stuurt aan, adviseert en voert uit.
Optimaliseren van bedrijfsprocessen Je werkt samen met collega's aan de bewerking van de perfecte gewassen.

Eisen

Vooropleiding -Diploma niveau 3
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO leerwegen: KL, GL of TL
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert teelt en groene technologie (crebonummer 25534).

Doorleren

Na de Vakexpert teelt en groene technologie opleiding kun je doorstromen naar een niveau HBO-opleiding. De opleidingen International fresh business management, Tuinbouw en akkerbouw en Docent en kennismanager groene sector sluiten goed aan.

Beroepen

Je werkzaamheden zijn na deze teeltopleiding heel divers. Jij kan werken als kweker, teler, kwaliteitscontroleur, specialist gewasbescherming, zelfstandig ondernemer, tuinbouwadviseur of inkoper/verkoper. In de sector agro is zeker een mooie toekomst voor jou weggelegd!

Kosten MBO-opleiding vakexpert teelt en groene technologie

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakexpert teelt en groene technologie moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 370,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 100,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 50,- tot € 75,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakexpert teelt en groene technologie zijn de totale kosten ongeveer € 420,-.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer