Algemeen
Niveau:Niveau 4 Type:Voltijd leren (BOL), Werken en leren in deeltijd (BBL) Locatie:Bedrijfsopleidingen, Horst Duur:3 jaar

Vakexpert teelt en groene technologie

Het vak van de vakexpert teelt en groene technologie is breed. Jouw werkzaamheden in de bedekte teelt, open teelt en in de uitgangsmaterialen zijn heel divers. Na deze MBO niveau 4 opleiding teelt adviseer bijvoorbeeld over teeltwerkzaamheden, oogstrijpheid en de bewerking van de bodem. In de sector teelt en technologie is Limburg, maar ook daarbuiten, zeker een leuke stage en mooie baan te vinden! Voor deze MBO 4 opleiding teelt wordt dan ook een baangarantie afgegeven. Maar ook kun jij als zelfstandig ondernemer aan de slag!

Opbouw van de MBO-opleiding
De MBO niveau 4 opleiding teelt en groene technologie start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over anatomie van de plant, kwaliteit van de oogst, biogewasbescherming, teelttechnisch management en bemesting. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn Duits en een programma om je voor te bereiden op het HBO (HBO doorstroom).  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.
BOL niveau 4
BBL niveau 4

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij Opzichter/uitvoerder groene ruimte voor natuur, water en recreatie, Opzichter/uitvoerder groene ruimte hovenier of Milieu-inspecteur .

Wat leer je
Commercieel inzicht

Je leert kansen en innovaties te zien en goed in te zetten.

Leiderschap

Jij co├Ârdineert, stuurt aan, adviseert en voert uit.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Je werkt samen met collega's aan de bewerking van de perfecte gewassen.

Joska vertelt over... meer verhalen
" Ik wilde graag al van kinds af aan buiten werken, dus een groene opleiding sprak mij aan. Het leukste aan de opleiding zijn de bedrijfsbezoeken. Daar leer je veel van! "
meer verhalen
Eisen
Minimale leeftijd

16 jaar

Vooropleiding

-Diploma niveau 3
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO leerwegen: KL, GL of TL

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert teelt en groene technologie (crebonummer 25534).

 

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau HBO-opleiding. De opleidingen International fresh business management, Tuinbouw en akkerbouw en Docent en kennismanager groene sector sluiten goed aan.

 

Beroepen

Je werkzaamheden zijn na deze teeltopleiding heel divers. Jij kan werken als kweker, teler, kwaliteitscontroleur, specialist gewasbescherming, zelfstandig ondernemer, tuinbouwadviseur of inkoper/verkoper. In de sector agro is zeker een mooie toekomst voor jou weggelegd!

 

Kosten

Kosten MBO-opleiding vakexpert teelt en groene technologie
BBL niveau 3-4

Als uw kind op 1 augustus jonger is dan 18 jaar, hoeft u geen cursusgeld te betalen.
Als uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt u wel cursusgeld. Kosten BBL niveau 3-4 voor schooljaar 2017-2018: € 573,-

BOL niveau 1-4
Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld.
Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet u lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2017-2018: €1.137,-

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Een uitgebreide omschrijving van wat er allemaal valt onder leer- en hulpmiddelen, vind je hier.

Voor deze opleiding Vakexpert teelt en groene technologie moet je rekenen op ongeveer € 300,- per jaar.

Vrijwillige (ouder)bijdrage 
Klik hier voor meer informatie.

Foto's meer
meer