Algemeen
Niveau:Niveau 4 Type:Voltijd leren (BOL) Locatie:Horst, Maastricht Duur:3 jaar

Vakexpert bloem, groen en styling

Na deze opleiding kun jij je eigen stempel drukken op groene arrangementen en styling van bijvoorbeeld winkels of bedrijfslocaties. Je werkt als groene ondernemer zelfstandig en resultaatgericht, zowel op locatie als bij bureauwerk. Je hebt een neus voor trends en kunt anderen inspireren. Maak jij als stylist, etaleur of binnenhuisvormgever winkels, feestlocaties, tentoonstellingen en beurzen in Limburg of daarbuiten mooier, beter en leuker?

Opbouw van de MBO-opleiding
De MBO niveau 4 opleiding vakexpert bloem, groen en styling start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over productverzorging, bloemwerk maken, etaleren, decoreren, ondernemen, maar ook kunstgeschiedenis en kennis over maatschappij en cultuur. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn een inspelen op innovaties en een programma om je voor te bereiden op het HBO (HBO-doorstroom).  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.
BOL niveau 4

Deze opleiding bloem, groen en styling is er ook op niveau 2 en niveau 3. Ook een opleiding niveau 4 bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling is mogelijk.

Wat leer je
Klantgericht werken

Jij weet als geen ander hoe je opdrachten binnen moet halen.

Trends onderzoeken

Je doet inspiratie op op internet, beurzen, in tijdschriften en op het gebied van kunst en cultuur.

Inspireren

Jij bent enthousiast en gemotiveerd en weet dat over te brengen op klanten en medewerkers.

Eisen
Minimale leeftijd: 16 jaar

Vooropleiding

-Diploma niveau 3
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Neem dan contact >ankerlink naar locatie< op met de locatie van je keuze.

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Vakexpert bloem, groen en styling (crebonummer 25445).

 

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Meesterbinder,  Docent en kennismanager groene sector en een aantal kunst- en designopleidingen sluiten prima aan.

 

Video's meer
meer
Beroepen

Je kunt werken in een (eigen) bloemenzaak, maar ook als stylist, bloembinder, binnenhuisvormgever, bloem- en groendecorateur, etaleur, ontwerper of standbouwer.

 

Kosten

Kosten MBO-opleiding bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling
Lesgeld
BOL niveau 1-4

Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld.
Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet u lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2017-2018: €1.137,-

Leer- en hulpmiddelen
Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Een uitgebreide omschrijving van wat er allemaal valt onder leer- en hulpmiddelen, vind je hier.

Voor deze opleiding Vakexpert bloem, groen en styling moet je rekenen op ongeveer € 415 per jaar. Daarnaast is de aanschaf van een laptop verplicht voor leerlingen van niveau 3 en 4.

Vrijwillige (ouder)bijdrage 
Klik hier voor meer informatie.

Foto's meer
meer