MBO Vakbekwaam medewerker veehouderij

Tijdens deze opleiding kom je alles te weten over verzorging en voeding voor vee én over de agrarische sector. Je verzorgt jonge en drachtige dieren en houdt het uiterlijk en conditie van je dieren in de gaten. Ook kun jij deskundigen assisteren bij specialistische handelingen. Jij ziet erop toe dat de uitvoering van het werk gebeurt volgens bedrijfsafspraken en richtlijnen. Nederland is toonaangevend als het gaat om veehouderij. Word jij onderdeel van deze groene economie in Limburg?

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan grasland, bemesting, vruchtbaarheid, melkwinning, huisvesting, management en organisatie van hokdieren. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting, waarin je meer ingaat op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding is automatisch melken of veehouderijspecialisatie.

In onderstaande overzichten vind je de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 4. Vind je werken in de agrosector sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker teelt of vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk.

Bekijk de voordelen van de deeltijdopleiding
Lees meer

Wat leer je

Kennis over vee Jij weet alles van dierenwelzijn en verzorging.
Planmatig werken Jij bewaakt de planning en zorgt voor benodigde middelen en materialen.
Teamwork Jij stuurt aan en geeft je collega's instructies.

Eisen

Vooropleiding -Diploma niveau 2
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO leerwegen: KL, GL of TL
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker veehouderij (crebonummer 25537).

Doorleren

Na de opleiding Vakbekwaam medewerker veehouderij kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

Beroepen

Jij kunt aan de slag bij een veehouder, varkenshouder of pluimveehouder, of bij een keuringsdienst of bedrijfsverzorgingsdienst in de agrarische sector. Jij bent een schakel in het belangrijkste product dat er bestaat: voedsel.

De BBL-opleidingen worden in heel Limburg uitgevoerd, bijvoorbeeld bij Carbon6 in Heerlen en ons praktijkcentrum op het industrieterrein in Horst. 

Kosten MBO-opleiding Vakbekwaam medewerker veehouderij

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 370,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 50,- tot € 75,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij zijn de totale kosten ongeveer € 375,-. 

Vrijwillige (ouder)bijdrage

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer