Algemeen
Niveau:Niveau 3 Type:Voltijd leren (BOL), Werken en leren in deeltijd (BBL) Locatie:Bedrijfsopleidingen, Heerlen, Roermond Duur:3 jaar

Vakbekwaam medewerker hovenier

Tijdens opleiding vakbekwaam medewerker hovenier leer je van alles over aanleg van tuinen en parken. Dat kan in Limburg, maar ook buiten onze provincie of zelfs in het buitenland zijn er mogelijkheden voor stages en je baan later. Jij hebt straks alle kennis in huis over (half)verharding, aanleg van beplanting en gazon, vijvers en waterpartijen, bouwkundige werken en riolering/regenwaterafvoer.

Opbouw van de MBO-opleiding
De MBO niveau 3 opleiding medewerker hovenier start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over onderhoud, flora en fauna, landmeten en waterpassen, civieltechnisch onderhoud, maar ook communicatie met publiek.  Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding zijn een specialisatie in technische werken in het groen, cultuurtechniek of Duits.  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.
BOL niveau 3

BBL niveau 3


Deze hoveniersopleiding is er ook op niveau 2 en niveau 4. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek of vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie.

Wat leer je
Voorbereiden

Je zorgt voor de aanwezigheid van het materiaal en hulpmiddelen op locatie.

Afstemmen en open communiceren

Met de opdrachtgever stem je de werkzaamheden af en je houdt hem op de hoogte van de voortgang.

Overzicht houden

Jij denkt vooruit en blijft het grote geheel overzien.

Eisen
Minimale leeftijd: 16 jaar

Vooropleiding:

- Diploma niveau 2
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Neem dan contact >ankerlink naar locatie< op met de locatie van je keuze.

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker hovenier (crebonummer 25455).

 

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

Beroepen

Na deze opleiding help je aan de hand van een ontwerp mee met het aanleggen en onderhouden van groen. Je kunt werken in een groenbedrijf, als opzichter of greenkeeper op een golfterrein of uiteraard als hovenier. In deze sector is veel vraag naar personeel!

Kosten

Kosten MBO-opleiding vakbekwaam medewerker hovenier
BBL niveau 3-4

Als uw kind op 1 augustus jonger is dan 18 jaar, hoeft u geen cursusgeld te betalen.
Als uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt u wel cursusgeld. Kosten BBL niveau 3-4 voor schooljaar 2017-2018: € 573,-

BOL niveau 1-4
Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld.
Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet u lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2017-2018: €1.137,-

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Een uitgebreide omschrijving van wat er allemaal valt onder leer- en hulpmiddelen, vind je hier. Voor deze opleiding Vakbekwaam hovenier moet je rekenen op ongeveer € 200,- per jaar.

Vrijwillige (ouder)bijdrage 
Klik hier voor meer informatie.

Foto's meer
meer