Algemeen
Niveau:Niveau 3 Type:Voltijd leren (BOL) Locatie:Horst, Maastricht Duur:3 jaar

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

Tijdens de MBO niveau 3 opleiding bloem, groen en styling leer je je in te leven in de klant, creatief te denken en te adviseren. Jij creëert met de goede combinatie van bloemen, planten en natuurlijke materialen een nieuwe omgeving met een eigen gezicht. Onder andere winkels, feestlocaties, tentoonstellingen en beurzen in Limburg en daarbuiten zien er dankzij jouw bijdrage nét even mooier, beter en leuker uit! 

Opbouw van de MBO-opleiding
De MBO niveau 3 opleiding vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan groene arrangementen maken, etaleren, presenteren en trends. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn trends en conceptueel bloemwerk of inspelen op innovaties.   

In onderstaande overzichten vind je de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.
BOL niveau 3
 
Deze opleiding is er ook op niveau 2 en er zijn er twee op niveau 4: bedrijfsleider/ondernemer en vakexpert.

Wat leer je
In- en verkoop organiseren

Je koopt in, ontvangt en verwerkt producten en maakt en verkoopt groene arrangementen.

Adviseren

Jij geeft klanten ideeën over stijl. Sfeerconcepten, kleuren en vormen.

Neus voor trends

Jij adviseert over trends, marktontwikkelingen en begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied hierbij.

Eisen
Minimale leeftijd: 16 jaar

Vooropleiding

Voor het diploma niveau 3:
-Diploma niveau 2
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
-VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Neem dan contact >ankerlink naar locatie< op met de locatie van je keuze.

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling (crebonummer 25444).

 

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

Video's meer
meer
Beroepen

Na deze opleiding is jouw werkplek divers. Vaak werk je in een winkel, bijvoorbeeld een bloemenzaak als bloembinder of etaleur. Maar bij gelegenheid kun je ook werkzaam zijn op locatie zoals bij de aankleding van feesten, tentoonstellingen en beurzen.

Kosten

Kosten MBO-opleiding Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
Lesgeld
BOL niveau 1-4

Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld.
Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet u lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2017-2018: €1.137,-

Leer- en hulpmiddelen
Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Een uitgebreide omschrijving van wat er allemaal valt onder leer- en hulpmiddelen, vind je hier.

Voor deze opleiding Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling moet je rekenen op ongeveer € 340,- per jaar. Daarnaast is de aanschaf van een laptop verplicht voor leerlingen van niveau 3 en 4.

Vrijwillige (ouder)bijdrage 
Klik hier voor meer informatie.

Foto's meer
meer