MBO Opzichter/uitvoerder groene ruimte (hovenier)

Het vak van de opzichter/uitvoerder groene ruimte is breed. Als afgestudeerd hovenier houd jij je onder meer bezig met het ontwerpen van tuinen en parken, inclusief het uitdenken van de beste beplanting of bestrating, een bestek maken en leidinggeven. Het hoort er allemaal bij! Na deze MBO niveau 4 opleiding kun je aan de slag in Limburg, maar ook buiten onze provincie zijn er mogelijkheden voor een stage of baan in het groen.

Opbouw van de MBO-opleiding

Deze opleiding start in een breed eerste jaar waardoor je later nog van richting kunt veranderen. De MBO niveau 4 opleiding opzichter/uitvoerder groene ruimte - dé opleiding tot hovenier niveau 4 -  start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over ecologie, communicatie, civieltechnisch onderhoud, plantenkennis, landmeten en waterpassen en leiding geven. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding zijn cultuurtechniek en een levende tuin.  

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3 . Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij opzichter uitvoerder groene ruimte voor natuur, water en recreatie of adviseur leefomgeving.

Bekijk de voordelen van de deeltijdopleiding
Lees meer

Wat leer je

Aansturen Jij organiseert, controleert, prioriteert en coödineert.
Ontwerpen Jij geeft vorm aan tuinen en parken.
Kennis en handhaving van regels Jij doet de benodigde meldingen en vraagt vergunningen en subsidies aan.
Inventariseren, realiseren en opleveren Jij zorgt ervoor dat projecten goed verlopen.

Eisen

Vooropleiding - Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO KL, GL of TL
Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
  • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
  • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
  • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
  • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte (crebonummer 25617).

Doorleren

Na de niveau 4 hoveniersopleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. De opleidingen Tuin- en landschapsinrichting, Bos- en natuurbeheer, Land- en watermanagement, Plattelandsvernieuwing of de opleiding Docent en kennismanager groene sector sluiten prima aan.

Beroepen

Na deze opleiding heb jij alle facetten van het hoveniersvak onder de knie! Jij kunt zelf tuinen en parken ontwerpen en een team aansturen. Een leidinggevende functie past jou dan ook prima. Je beroepenveld is ook breed, denk bijvoorbeeld aan hovenier, tuinarchitect, groenadviseur, manager groenbedrijven of opzichter.

Kosten MBO-opleiding opzichter/uitvoerder groene ruimte

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 606,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.202,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding opzichter / uitvoerder groene ruimte (hovenier) moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 250,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 250,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding opzichter / uitvoerder groene ruimte (hovenier) zijn de totale kosten ongeveer € 420,- .

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer