Algemeen
Niveau:Niveau 4 Type:Voltijd leren (BOL) Locatie:Heerlen, Horst Duur:3 jaar

Bedrijfsleider dierverzorging

Na deze opleiding heb jij een breed scala aan kennis en vaardigheden in huis. Jij bent een dierenexpert en weet bijvoorbeeld alles van het socialiseren en trainen van jonge dieren. Maar jij kunt ook wensen van klanten prima in kaart brengen en hen van een gedegen advies voorzien. En als bedrijfsleider kun jij natuurlijk ook wel wat verantwoordelijkheid aan, zo zorg je onder meer voor een veilige werkomgeving en stuur je je team aan. Word jij de nieuwe dierenkenner met een ondernemende houding in Limburg of daarbuiten?

Opbouw van de MBO-opleiding bedrijfsleider dierverzorging
De MBO niveau 4 opleiding bedrijfsleider dierverzorging start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de zorg voor dieren, hygiëne en gedragskenmerken, maar ook kennis van verkoop, voeding en leiding geven. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO opleiding is Duits. Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3 .
 
Bekijk deze studie in cijfers

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

-  Bedrijfsleider Dierverzorging (BOL) in cijfers  

 

Wat leer je
Organiseren

Jij voert met gemak meerdere opdrachten tegelijk uit.

Leiderschapsvaardigheden

Jij regelt het reilen en zeilen in het bedrijf of op de afdeling.

Klantgericht werken

Jij snapt de wensen van de klant en draagt passende oplossingen aan.

Joëlle vertelt over... meer verhalen
" Wat mij direct aansprak op het CITAVERDE is het kleinschalige en dat we veel praktijkonderwijs hebben. Ook van mijn stages bij een schapenhouderij, een dierenarts en een wolvenopvangcentrum heb ik veel geleerd. "
meer verhalen
Eisen
Minimale leeftijd

16 jaar

Vooropleiding

- Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KB (onder voorwaarden), GL of TL

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Neem dan contact op met de locatie van je keuze.

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald ontvang je een diploma niveau bedrijfsleider dierverzorging (crebonummer 25539).

Doorleren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld de opleiding Recreatie- en gezelschapsdieren of Dier- en veehouderij, of de opleiding Docent en kennismanager groene sector.

Video's meer
meer
Beroepen

Jij kunt na deze opleiding aan de slag als bedrijfsleider in een dierenwinkel, beheerder van een dierenasiel of als houder van een dierenpension.

Kosten

Kosten MBO-opleiding vakbekwaam medewerker dierverzorging
Lesgeld

BOL niveau 1-4
Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld. Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, moet u lesgeld betalen. Het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2017-2018: €1.137,-

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Een uitgebreide omschrijving van wat er allemaal valt onder leer- en hulpmiddelen, vind je hier. Voor deze opleiding Bedrijfsleider dierverzorging moet je rekenen op ongeveer €125,- per jaar.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  
Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Foto's meer
meer