Locaties

CITAVERDE College heeft een uitvoeringslocatie in Horst - het Agrologistiek Centrum - en zijn het College van Bestuur, het Bestuursbureau en CITAVERDE Bedrijfsopleidingen gevestigd in Herten-Roermond.

Het MBO-Groen biedt onbegrensde mogelijkheden en leidt op tot zeer uiteenlopende beroepen. Creatief, commercieel, werken met je handen, werken met mensen, met planten of dieren, het is allemaal mogelijk binnen het MBO-Groen. Bij het CITAVERDE College kun je een breed scala aan MBO-opleidingen volgen.

Je kunt zowel voltijd MBO opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg – BOL) als deeltijdopleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg – BBL) volgen bij CITAVERDE College. Daarnaast kan er wat studieprogramma betreft een indeling in vijf soorten MBO-opleidingen worden gemaakt:

  • De beroepsopleidende Leerweg; de 4-jarige dagopleiding: Middenkader
  • De 3-jarige dagopleiding: Vakdiploma
  • De 2-jarige dagopleiding: Basisberoepsopleiding
  • De beroepsbegeleidende Leerweg; het leerlingstelsel
  • Cursus- en Contractonderwijs

Bekijk de opleidingen per locatie: 

Lees meer