Afbeelding

Regeling minimagezinnen 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan alle MBO instellingen in Nederland middelen om studenten uit minimagezinnen de beschikking te geven over leermiddelen die noodzakelijk zijn voor het volgen van hun opleiding. De regeling van de Minister is bedoeld voor studenten die een BOL-opleiding volgen en die bij de start van de opleiding per 1 augustus 2018 jonger zijn dan 18 jaar.

De Regeling is binnen CITAVERDE College verruimd. Naast BOL studenten komen ook volgens strikte voorwaarden BBL studenten in aanmerking voor toepassingen van de Regeling. Daarnaast is de drempel van 120% van het bijstandsniveau verruimd naar 140%.

CITAVERDE College hanteert de volgende werkwijze voor het aanvragen van de regeling.

Als ouder, verzorger of BBL student vult u het aanvraagformulier in. U stuurt de aanvraag ingevuld op naar CITAVERDE College. U kunt hiervoor het emailadres leergeld@citaverde.nl gebruiken. U hoeft hierbij nog geen inkomensgegevens te verstrekken. CITAVERDE College controleert de aanvraag op rechtmatigheid en stuurt deze vervolgens door naar de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld stelt via een toetsing vast of u tot de doelgroep van de Regeling behoort en geeft daarvoor een verklaring af.

Voor deze inkomenstoets dient u te beschikken over een inkomensbewijs  (salarisstrook/ uitkeringsspecificatie ed.) die u op verzoek dient te overhandigen aan de Stichting Leergeld. Let op: tijdens de basisschoolvakantie is Stichting Leergeld gesloten. De verklaring van Stichting Leergeld wordt gecommuniceerd met CITAVERDE College en bij een positief advies zal CITAVERDE College de aanvraag in behandeling nemen voor de  vergoeding van leermiddelen.

CITAVERDE College werkt voor deze regeling ook samen met Studers.nl. Wanneer de aanvraag is ingediend en goedgekeurd door Leergeld en CITAVERDE College, bestelt de schoollocatie bij Studers.nl uw boeken, licenties en eventueel overige materialen. CITAVERDE College draagt zorg voor betaling van de rekening aan Studers.nl. De boeken en overige materialen blijven eigendom van CITAVERDE College. Bij beëindiging van de opleiding dienen de boeken en overige materialen bij CITAVERDE College ingeleverd te worden.

CITAVERDE College heeft een aantal laptops dat in bruikleen aan studenten ter beschikking kan worden gesteld. Deze laptops voldoen aan de eisen die door de opleiding worden gesteld. Zelf aangeschafte laptops worden niet vergoed.

Kosten van excursies worden niet vergoed.

Samenvattend: wie komt in aanmerking voor deze regeling?

  • Uw zoon of dochter gaat een BOL-opleiding volgen en staat ingeschreven bij CITAVERDE College  en uw zoon of dochter is/was op 1 augustus 2018 jonger dan 18 jaar, én
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).

Óf

  • U bent volwassen en ingeschreven als BBL student,
  • U heeft geen beschikking over een derdenmachtiging
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw zelfstandig (gezins)inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).
  • U bent zelfstandig betalingsplichtig inzake het wettelijk verplicht cursusgeld en draagt dit zelfstandig aan CITAVERDE College af, CITAVERDE College mag dit niet voor u betalen.

Op welke manier kunt u gebruikmaken van deze regeling?

Voor het aanvragen van de regeling verzoeken wij u gebruik te maken van het aanvraagformulier. U stuurt dit ingevuld op naar CITAVERDE College middels onderstaand post- of emailadres.

Daarna neemt CITAVERDE College contact op met de stichting Leergeld.

De stichting Leergeld neemt de aanvraag in behandeling. Het kan zijn dat de stichting Leergeld met u contact opneemt voor het maken van een afspraak. U krijgt dan tevens de beschikking over de contactgegevens van de betreffende stichting Leergeld bij u in de buurt.

Als u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mw. J. Janse-Cox van de afdeling Financiën via het algemene telefoonnummer 0475-389160 of per e-mail: leergeld@citaverde.nl.

 

-> Download het aanvraagformulier