Internationalisering 

Naar het buitenland?

De groene sector is een échte export sector. Internationale samenwerkingen, regelgeving en handel zijn orde van de dag. Het is voor het CITAVERDE College dan ook vanzelfsprekend om binnen het onderwijs herkenbaar aandacht te geven aan internationale relaties en beroepspraktijkvorming. Je gaat later immers aan de slag in deze internationale samenleving!

Daarom krijg je bij CITAVERDE College krijg je de mogelijkheid om een BPV-periode in het buitenland door te brengen. Dat kan net over de grens zijn in de Euregio, maar ook verder weg. Zo gaan er ieder jaar studenten van de recreatieopleiding naar Tenerife om bij de hotels in het animatieprogramma mee te draaien, zijn onze hovenierstudenten te vinden voor groenvoorziening in Engeland en leren de studenten dierverzorging veel tijdens hun stage bij de zwerfhondenopvang in het warme Spanje.

Persoonlijke ontwikkeling

Een stage in het buitenland is een heel avontuur. Je leert een buitenlandse taal maar ook zelfstandigheid en sociale vaardigheden. In ieder land wordt jouw beroep een beetje anders uitgeoefend, dus ben jij je na deze stage goed op de hoogte van culturele en vaktechnische verschillen. Of je nou gaat werken of doorstuderen, een buitenlandse stage staat mooi op je diploma! Voor een aantal landen kan de school, met behulp van Europese gelden, een gedeelte van de onkosten betalen. De school kan bemiddelen bij het vinden van adressen, maar het is ook mogelijk om zelf een stageplek te zoeken.

 

Zo ervaren onze studenten hun internationale stage:

Afbeelding

DOELSTELLINGEN

Het CITAVERDE College hanteert de volgende doelstellingen bij deelname aan internationale contacten:

  • het bieden van stagemogelijkheden (individueel of groepsgewijs) in het buitenland, om buitenlandse werkervaring op te doen, zowel binnen als buiten Europa.
  • het bevorderen van de vaardigheden in een buitenlandse taal, zowel gesproken als schriftelijk;
  • het bevorderen van internationaal bewustzijn in het algemeen en van de bestaande culturele sociale en vaktechnische verschillen, waarbij het binnen brengen van de internationale component in de klas een belangrijk gegeven is. “De Learning circle” is hier een voorbeeld van. Een internationale stage heeft een grote meerwaarde op het gebied van vakvaardigheid, maar ook sociale- en culturele elementen zijn hierbij van groot belang. Dit zal positief uitwerken bij het volgen van een vervolgstudie of bij het moment van intreden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie kun je vinden op: www.aequor.nl / www.agritrainee.org / www.susp.nl

Lees meer
Afbeelding

VET Mobility Charter

Tijdens de Erasmus+ conferentie op 1 december 2015 hebben CITAVERDE College, Helicon Opleidingen, Lentiz en Wellantcollege de VET (Vocational Education and Training) Mobility Charter in ontvangst genomen. Dit certificaat is een erkenning van de kwaliteit en borging van de internationaliseringsactiviteiten van de vier onderwijsinstellingen die als consortiumpartners samenwerken. Om het charter te mogen ontvangen moet internationalisering ingeweven zijn in het beleid van de organisatie. Ander belangrijk criterium is dat internationalisering sterk verankerd is in de opleidingen.

Het ontvangen van de Mobility Charter draagt bij aan de verdere ontwikkeling van internationalisering van CITAVERDE College: studenten en docenten komen voor meer externe subsidies in aanmerking, het zorgt voor erkenning door buitenlandse partners en het keurmerk draagt bij aan vermindering van administratieve handelingen bij subsidieaanvragen.

Lees meer over de uitreiking van het VET Mobility Charter aan CITAVERDE College. Of lees verder over Erasmus+.