BRUG NAAR WERK

OPLEIDING EN STAGE VOOR WERK IN OPENBARE RUIMTE

De gemeente Venray biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een ‘brug naar werk’. Zij krijgen een opleidingstraject, een stageplaats en een leerwerkovereenkomst bij uitvoerders van werk in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om een pilot samen met CITAVERDE College, Monsdal Buitenbeheer en De Combinatie.

Arbeidstekorten verwacht

In de regio Noord-Limburg worden door vergrijzing flink wat arbeidstekorten verwacht in de sectoren groen, logistiek en infra. De gemeente Venray anticipeert daarop door statushouders en werkzoekenden in de regio klaar te stomen voor een baan in de groensector.

Pilot

Op 8 mei 2017 is de gemeente Venray gestart met de pilot ‘Brug naar werk’ gericht op het groenbeheer. De gemeente heeft hiervoor de samenwerking gezocht met CitaVerde, Monsdal Buitenbeheer en De Combinatie. Gezamenlijk wordt gepionierd, wordt er kennis opgedaan en gedeeld. Vrijdag 21 juli tekenen deze partijen de officiële samenwerkingsovereenkomst. De pilot lijkt nu al een succes: tien kandidaten hebben eind juni hun praktijkovereenkomst getekend en gaan waarschijnlijk in dienst bij de genoemde werkgevers.

Traject kandidaat

In de eerste twee maanden wordt de kandidaat werknemers- en vakvaardigheden bijgebracht, gecombineerd met een beroepsoriëntatie. Daarna gaat de kandidaat vier maanden werken met behoud van uitkering in een MBO entree-opleiding Groene Leefomgeving. Het laatste half jaar treedt de kandidaat met een leer-werkovereenkomst in dienst bij Monsdal of De Combinatie.

Groenbeheer

In het groenbeheer is momenteel voldoende werk. Dit komt deels doordat het onkruidbeheer op verharding afgelopen jaar handmatig is uitgevoerd in verband met het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Door de werkzaamheden in het groenbeheer als een leer-werkomgeving in te zetten, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Het werk dient daarnaast als mooi opleidingstraject voor de kandidaten, zonder dat hiermee verdringing op de arbeidsmarkt optreedt.

locatie

Nederweert
T: 0495 - 632 130
E: nederweert@citaverde.nl
Decaan Sandra Stals

Volg ons op social media
Een mooie afsluiting van schooljaar 2016-2017!
Wat een bijzondere geslaagde diploma uitreiking! In bijzondere auto's naar Citaverde voor diploma-uitreiking (Foto’s) - Nederweert24 Donderdagavond hebben alle geslaagde eindexamenkandidaten van het Citaverde in Nederweert hun diploma in ontvangst mogen nemen. Om 18:30 uur verzamelden de leerlingen zich bij het gemeentehuis van Nederweert om van daaruit met bijzondere voertuigen naar school te rijden. Unieke, oude, vette auto’s o...
Een zeer geslaagd tweedaags project bij de onderbouw gehad vorige week. Tijdens het project Globaland besturen leerlingen een land in een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld. Door het uitvoeren van opdrachten (o.a. sport, muziek en toneel) over maatschappelijke thema's verdienen zij geld om hun land te verbeteren.
De derde jaars zijn sportief bezig op de klassendag. Outdoor Klimpark
Volgende week donderdag 13 juli ontvangen onze geslaagde kandidaten het welverdiende diploma! Iedereen is welkom om te komen kijken langs de weg bij de school vanaf 18:45 uur. Leerlingen zullen met bijzondere voertuigen hun diploma komen ophalen. Het officiële gedeelte in de aula is alleen voor genodigden!