• Analyse technische kengetallen
  • Saldoberekening vermeerdering
  • Saldoberekening vleesvarkens
  • Gevoeligheidsanalyse saldo
  • Analyse financiële kengetallen
  • Kostprijsberekening big/kg varkensvlees

De thema's in de cursus worden besproken vanuit de praktijk. Er is voldoende tijd ingeruimd voor discussie met de inleiders. U gaat aan de slag met praktijkopdrachten en er zijn themagerichte bedrijfsbezoeken ingepland.

Uitvoerders/Excursies
Deze cursus wordt uitgevoerd met medewerking van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Lees meer

Doel

Van een vakbekwaam medewerker varkenshouderij mag verwacht worden dat hij/zij op korte termijn beslissingen kan nemen. Daartoe is kennis nodig van de technische kengetallen, de financiële gevolgen van het handelen, planning en organisatie van het productieproces. Op basis van een grondige analyse van de technische en financiële kengetallen zal het bedrijf gestuurd moeten worden.

Na het afronden van de cursus is de deelnemer in staat om de bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen aan de hand van de technische en financiële kengetallen te kunnen analyseren. En kan hij/zij op basis van deze analyse beslissingen nemen die leiden tot een hoger rendement

Doelgroep

Medewerkers/bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Cursusinfo nalezen?

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de digitale PDF binnen enkele ogenblikken in uw e-mail box.
* verplicht veld
@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@