• Keten, product- en consumentenkennis (PVE)
  • Kwaliteit en handel biggen
  • Imago varkenshouderij (LTO)
  • Fokkerijstructuur in relatie tot afzet
  • Classificering, weging en keuring slachtvarkens - VION
  • Ketenkwaliteitsbewaking (HACCP, IKB, Milieukeur)


Deze cursus wordt uitgevoerd met medewerking van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Er wordt een bezoek gebracht aan PVV, Varkens Innovatie Centrum Sterksel en een slachterij i.v.m. onderdelenkennis.

Lees meer

Doel

In de varkenshouderij kunnen we diverse schakels onderscheiden. Allen dragen bij tot het uiteindelijk doel: een gezond stuk varkensvlees produceren. Elke schakel heeft binnen de wettelijke kaders en regelgeving zijn eigen verantwoordelijkheden voor wat betreft de kwaliteit van het eindproduct. De varkenshouder is misschien wel de belangrijkste in deze keten. Daarbij bepaalt de kwaliteit van het geleverde product in belangrijke mate het bedrijfsrendement. In dit thema komen de verschillende aspecten aan de orde die invloed hebben op kwaliteit en afzet.

Door het verkrijgen van een beter beeld van de varkenshouderij heeft de deelnemer zicht op de kwaliteitsfactoren die van belang zijn voor de afzet. Dit draagt o.a. bij aan het maken van de juiste keuzes en meer aandacht aan de factoren die een gunstige invloed op het bedrijfsrendement zullen hebben

Doelgroep

Medewerkers / bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring.

Geen vooropleiding gewenst.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Cursusinfo nalezen?

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de digitale PDF binnen enkele ogenblikken in uw e-mail box.
* verplicht veld
@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@