• Vruchtbaarheidskengetallen
  • Anatomie, fysiologie
  • Hormoonhuishouding
  • Pigsisopdracht
  • Werkwijze kunstmatige inseminatie
  • Selectie en vervangen van zeugen
  • Rassen + Kruisingen
  • Berigheidscontrole en inseminatiemoment

Deze cursus wordt ondersteund met praktijkopdrachten, bedrijfsbezoek aan Varkens KI-Helden en een praktijkbedrijf. De praktijkcursus geeft voldoende ruimte voor discussie met de inleiders.

Lees meer

Doel

Goede vruchtbaarheidsresultaten op een zeugenbedrijf leveren een aanzienlijke bijdrage aan het saldo. Om 30 grootgebrachte biggen per zeug per jaar te produceren moeten het dekmanagement en de overige bedrijfsomstandigheden perfect op orde zijn. Een goede kennis van de vruchtbaarheids- en voortplantingscyclus van de zeug met de daarbij behorende hormoonhuishouding is een belangrijke basis om met vruchtbare dieren te komen tot een maximale productie.

Het toepassen van het geleerde van deze bijeenkomsten draagt zeker bij aan een nog beter dekmanagement op het bedrijf, met meer levend geboren biggen per worp en dus een hoger bedrijfsrendement.

Praktijkvoorbeeld

Een bedrijf van 300 zeugen kan door het verbeteren van het aantal levend geboren en grootgebrachte biggen met 0,5 big per worp het bedrijfsresultaat met ca. € 10.800,00 verhogen. (Uitgaande van € 30,00 meeropbrengst per big en 2,4 worpen per jaar)

Doelgroep

Medewerkers / bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring in de varkenshouderij die op een praktische manier de nieuwste actualiteiten met betrekking tot vruchtbaarheid en voortplanting willen leren.

Geen vooropleiding vereist.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@