• Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en diergezondheid
  • Vitaminen en mineralen
  • Maagdarmstoornissen bij vleesvarkens
  • Klauwproblemen
  • Speenproblemen bij biggen
  • Voeding en vruchtbaarheid
  • Biologische varkenshouderij
  • Gezondheidskosten

De thema's in de cursus worden besproken vanuit de praktijk. Er is voldoende tijd ingeruimd voor discussie met de inleiders. U gaat aan de slag met praktijkopdrachten en er zijn themagerichte bedrijfsbezoeken ingepland.

Praktijkbezoeken/uitvoerders

Deze cursus wordt uitgevoerd met medewerking van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (voederindustrie).

Lees meer

Doel

Gezonde dieren staan aan de basis van goede technische resultaten. Van het varken worden topprestaties verwacht. Een gezonde voeding is noodzaak voor een topconditie. Kleine fouten in de voeding kunnen grote gevolgen hebben!

Inzicht in de factor voeding die van grote invloed is op de gezondheid van het varken. Een hogere gezondheidsstatus van de dieren door een gezonde, goed op de productie afgestemde voeding van de dieren in relatie met de overige omgevingsfactoren.

Doelgroep

Medewerkers/bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring in de varkenshouderij die op een praktische manier de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheid en voeding willen leren.

Geen vooropleiding vereist.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@