• Fysiologie en anatomie van het maagdarmkanaal
  • Voederwaardering (energie en eiwit)
  • Voer- en waterbehoeften van de dieren
  • Voerschema zeugen
  • Voeding biggen
  • Voeding vleesvarkens
  • Voer- en watersystemen

De cursus wordt ondersteund met praktijkopdrachten en uitgevoerd met medewerking van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (diervoederbranche) en onderzoek (Varkensproefbedrijf Sterksel). De praktijkcursus geeft voldoende ruimte voor discussie met de inleiders.

Lees meer

Doel

Voerkosten vormen de grootste kostenpost in de varkenshouderij. Belangrijk dus om er verstandig mee om te springen, de dieren te voeren naar de behoefte van dat moment met het juiste voer. Daarvoor is kennis nodig van de vertering van de verschillende voerbestanddelen in het dier en de factoren die daarop van invloed zijn.

De deelnemer verkrijgt kennis van een optimale voeding van het dier, waarvan topprestaties verwacht worden.

Doelgroep

Medewerkers / bedrijfsleiders met enkele jaren werkervaring.

Geen vooropleiding vereist.

Afsluiting

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@