• Wet en regelgeving
  • BPM’s
  • Langzaam rijdende voertuigen
  • Bebakeningmaterialen
  • Tips en stappenplan
  • Bespreken ervaringen en uitwerken cases wegafzetting statisch en dynamisch,  binnen en buiten de bebouwde kom
  • Gedragsnormen werken langs de weg.
  • Handelen bij ongevallen
  • Evaluatie
Lees meer

Doel

Doel van deze verlengde training is het omgaan met de veranderingen van de laatste jaren. In deze opfris training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Hierbij wordt samen verantwoording genomen bij het bepalen, plaatsen en ruimen van wegafzettingen volgens de richtlijnen 96B van de CROW.

Doelgroep

Deze training is speciaal voor medewerkers en uitvoerders in het groen die statisch en/of dynamisch werken langs, op en/of boven de openbare weg en in het bezit zijn van het certificaat Veilig werken langs de weg.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Veilig werken langs de weg - CROW 96b.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@