• Wet en regelgeving
 • BPM’s
 • Langzaam rijdende voertuigen
 • Bebakeningmaterialen
 • Tips en stappenplan
 • Werken met 96b
 • Plaatsen en verwijderen afzetting
 • Evaluaties werkafzettingen
 • Beoordelen wegafzetting door derden geplaatst
 • Uitwerken cases werkafzetting binnen en buiten de bebouwde kom
 • Gedragsnormen werken langs de weg
 • Handelen bij ongevallen en calamiteiten
 • Plaatsen en verwijderen wegafzetting met beoordeling.
 • Evaluatie
Lees meer

Doel

Veilig werken is een voorwaarde voor het voorkomen van (ernstig) letsel. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. In deze training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving in wegwerksituaties zodat we het werken langs de weg zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer kennis van de wet- en regelgeving rondom werken langs de weg, persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en toepassing en kan de deelnemer veilig werken langs de weg. Tevens wordt er ingegaan op samen verantwoording nemen bij het bepalen, plaatsen en ruimen van wegafzettingen volgens de richtlijn 96B van de CROW.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers en/of uitvoerders die werkzaamheden gaan uitvoeren langs, op of boven de openbare weg (op niet autosnelwegen).

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Veilig werken langs de weg - CROW 96b.  

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@