Electro en besturing 6 dagdelen

 • Veilig werken in elektrotechnische installaties
 • Opbouw laag- en hoogspanningsnet, lijn- en fasespanning
 • Besturing (PLC of Priva systemen)
 • Verschillende toegepaste elektromotoren en specificaties
 • Aansluitschema’s en coderingen van verschillende motorschakelingen, hoofdstroom en stuurstroomkringen
 • Directe inschakelingen, ster- en driehoekschakelingen, omkeerschakeling
 • Toerentalregeling en frequente regelingen
 • Verschillende beveiligingen voor de mens, de motoren en de installatie
 • Gebruik gereedschappen en meetinstrumenten (duspol, stroomtang, multimeter, megger)
 • Storingen in installaties zoeken en benoemen
 • Beslissen aan de hand van een checklist wat zelf uitgevoerd kan worden of wat door de technische dienst gedaan moet worden.

 

Hydrauliek en pneumatiek 3 dagdelen

 • Basisbegrippen: Hydrostatisch, hydrodynamisch, druk, volume, kracht en snelheid
 • Gebruik van symbolen
 • Lezen en verklaren van schema's
 • Aansluiten van eenvoudige hydraulische en pneumatische installaties
 • Beslissen aan de hand van een checklist wat zelf uitgevoerd kan worden of wat door de technische dienst moet gedaan worden
 • Regelingen, ingestelde waarde, gemeten waarde en terugkoppeling
 • Veiligheidseisen voor mens, machine en milieu
 • Besturingssystemen van diverse installaties
 • Doel en werking en opbouw van de besturing
 • Resetten en oorzaak wegnemen bij een storing

 

Mechanische systemen 1 dagdeel

 • Diverse lagers met mogelijke belastingen en toepassingen
 • Smeren, oliën en vetten
 • De- en monteren van lagers, assen, kettingwielen en tandwielen
 • Diverse soorten afdichtingen, de- en monteren
 • Afstellen van V-riem spanning, ketting spanning en tandspelingen
 • Eenvoudige diagnose stellen aan de hand van een checklist
 • Veiligheidseisen aandrijfsystemen
Lees meer

Doel

Na het volgen van deze training is de medewerker in staat om goed en veilig eenvoudige (kleine) storingen te verwoorden, te melden of op te lossen. Daarnaast kan de medewerker oorzaken herleiden en mogelijke gevolgen van deze storingen benoemen. De medewerker wordt in de training opgeleid tot 'VAkbekwaam Persoon met beperkte bevoegdheden' (conform NEN3140).

Doelgroep

Medewerkers in de glastuinbouw met een technische affiniteit die kleine technische voorkomende werkzaamheden moet uitvoeren. 

Geen vooropleiding vereist, affiniteit met techniek is gewenst.

Afsluiting

De training zal worden afgesloten met een theorietoets, bij positief resultaat ontvangt de deelnemer een Getuigschrift. 

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden worrdt voldaan)  

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt en klik op ‘bekijk actuele vergoedingen’. Een overzicht met de vergoedingspercentages verschijnt op uw scherm. 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@