TU18 - Tuinbouw - Cursusmodule in de keten

DOEL

Een vakbekwaam medewerker werkt productgericht en met respect voor het product. Hij voelt zich betrokken bij de sector.  In deze module wordt de keten behandeld waartoe het productiebedrijf behoort. Door middel van bedrijfsbezoeken wordt de keten nader bekeken. Een startpunt in de keten is de veredeling van nieuwe rassen. Vervolgens wordt het plantmateriaal opgekweekt bij  de plantenkweker. Om te kunnen telen moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. De kas moet geschikt gemaakt worden voor de teelt. Hygiëne is een belangrijk onderdeel van deze module. Verder wordt er aandacht besteed aan de keuze van onder andere het soort substraat, water en bemesting. Daarnaast wordt ingegaan op apparatuur die nodig is voor teelthandelingen, oogst en verpakking. De keten is rond als het product wordt verkocht aan de handel en in de winkel of bij de verwerker terecht komt. Het begrip kwaliteitsbewaking loopt als een rode draad door deze module heen.

Lees meer

Wat leer je

Eisen

Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Doorleren

Vakkennis:

 • Kent de keten
 • Kent de mogelijkheden om nieuwe rassen te ontwikkelen
 • Kent het begrip plantenkweker
 • Kent de diverse substraten
 • Kent het begrip hygiëne
 • Kent het begrip kwaliteit
 • Kent de vormen van bemesting en de daarbij behorende apparatuur
 • Kent de manieren van watergeven en de daarbij behorende apparatuur
 • Kent de afzetmarkt van het product

Vaardigheden:

 • Kan de keten benoemen
 • Kan kwaliteitsnormen benoemen
 • Kan handelingen uitvoeren ten behoeve van de kwaliteitsnormen
 • Kan hygiënemaatregelen toepassen op het bedrijf
 • Kan de positie van het productiebedrijf binnen de keten benoemen.

Beroepen

Medewerkers en/of bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de glastuinbouw.

Op aanvraag (excl. BTW)

Lees meer