De training ‘Veilig werken met hijs- en hefmiddelen’ is een op de praktijk gerichte algemene instructie. In de training wordt tevens instructie gegeven over Arbo & Veiligheid en de wettelijke voorschriften.

Het doel van de training is meer veiligheidsbewustzijn en het inzichtelijk maken van de wijze waarop hijs- en hefmiddelen gebruikt en behandeld dienen te worden. De inhoud van de training wordt in overleg met u en onze trainer samengesteld.

De volgende onderwerpen worden met meer of minder diepgang behandeld:

  • Toelichting van de Arbo wet en regelgeving
  • Verantwoordelijkheden
  • Gebruik van hijs- en hefmiddelen in de praktijk, rijden, stoppen, hijsen, zakken en probleemoplossend reageren op zwenken
  • Controle, inspectie en keuringen
Lees meer

Doel

Hijsen en heffen zjn activiteiten met een verhoogd risico op (bijna-)ongelukken. Onder meer door de kans op het losraken van een last tijdens het gebruik, laden, lossen en verplaatsen van de goederen. Soms met fatale gevolgen en aanzienlijke schade. Oorzaken hiervan kunnen liggen in de werktuigen, gereedschappen, omstandigheden (wind, stabiele ondergrond etc.) en het ontbreken van voldoende veiligheidsbewustzijn en vaardigheden bij de medewerkers.

Het trainen van uw medewerkers op het gebied van veilig hijsen en heffen is dus van groot belang voor de veiligheid. In deze training staat het aanreiken van een gedegen theoretisch kader en praktische training centraal. We kunnen de training indien gewenst afstemmen op uw specifieke bedrijfsbehoefte en het werk- en denkniveau van uw medewerkers. 

Doelgroep

‘Veilig werken met hijs- en hefmiddelen’ is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een Veiligheidscertificaat hijs- en hefmiddelen inclusief pasje. Bij onvoldoende resultaat ontvangen ze een bewijs van deelname. 

Cursusinfo nalezen?

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de digitale PDF binnen enkele ogenblikken in uw e-mail box.
* verplicht veld
@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@