In dit derde en laatste jaar wordt de materialenkennis belangrijk uitgebreid. Verder komen aan bod:

 • Toegepaste beplantingsleer
 • Begroten en werkplanning
 • Algemene vakkennis

Daarnaast gaat uw medewerker zich specialiseren in één of beide afstudeerrichtingen:

 • Aanleg en onderhoud  
  Deze specialisatie omvat onder andere:
  • techniek van de aanleg (uitvoeren van complexe aanlegwerkzaamheden)
  • Veilig werken met de bosmaaier en motorkettingzaag
  • VCA

Tijdens het praktijkexamen legt uw medewerker een kleine tuin aan.

 

 • Tuinontwerpen
  Voor deze specialisatie staan de volgende onderwerpen op het programma:
  • ontwerpen tuinen
  • beplantingsplannen
  • begrotingen
  • presentatietechnieken

In de laatste periode van de opleiding maakt uw medewerker zelfstandig een tuinontwerp, beplantingsplan, technische tekeningen en een begroting met offerte. Dit project licht hij in een presentatie toe tijdens het mondeling examen.

Lees meer

Doel

P83 - VHG Brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier

DOEL

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. In de avonduren – dus buiten werktijd – kunnen zijn de juiste kennis en vaardigheden opdoen. Voor doelgroepen (SW, Wajong etc.) die in onze sector instromen, is er een aparte assistentenopleiding.

Vaktechniek staat centraal in de VHG Brancheopleiding. Er worden geen algemene vakken gegeven zoals Nederlands of maatschappijleer. Alleen vakgerichte vakken komen aan de orde, zoals: plantenkennis, bodemkunde, bemestingsleer, landmeten en waterpassen, begroten en werkplanning en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

De totale opleiding duurt drie jaar.
In het derde jaar wordt uw medewerker opgeleid tot Vakbekwaam Hovenier.

Doelgroep

De opleiding is speciaal bedoeld voor werkenden in de groensector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken en niet beschikken over een vakdiploma. Met een diploma VMBO of LBO of aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) kan uw (aankomend) medewerker starten met het volgen van de opleiding. 

Afsluiting

De totale opleiding duurt drie jaar. Elk jaar kan apart worden afgesloten met een certificaat.

Dit derde jaar wordt afgesloten met een praktijk- of mondeling examen waarvoor het certificaat Vakbekwaam Hovenier te behalen is.

Bij drie certificaten krijgt de deelnemer het VHG erkende diploma ‘Vakbekwaam Hovenier’ uitgereikt.

Kijk hier of u in aanmerking komt voor de speciale subsidieregeling!

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@