Tijdens dit eerste jaar leert uw medewerker de basisvaardigheden van het hoveniersvak, onder andere:

  • Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden zoals planten, snoeien en maaien
  • Bestraten
  • Machinegebruik
  • Bodemkunde
  • Bemestingsleer
  • Plantenkennis

Het betreft een praktijkgerichte opleiding waarin de vaktechnische aspecten centraal staan (geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen).

Lees meer

Doel

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. In de middag en avond kunnen zijn de juiste kennis en vaardigheden opdoen. Voor doelgroepen (SW, Wajong etc.) die in onze sector instromen, is er een aparte assistentenopleiding.

Vaktechniek staat centraal in de VHG Brancheopleiding. Er worden geen algemene vakken gegeven zoals Nederlands of maatschappijleer. Alleen vakgerichte vakken komen aan de orde, zoals: plantenkennis, bodemkunde, bemestingsleer, landmeten en waterpassen, begroten en werkplanning en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

De totale opleiding duurt drie jaar.
In het eerste jaar wordt uw medewerker opgeleid tot Aankomend Hovenier.

Doelgroep

De opleiding is speciaal bedoeld voor werkenden in de groensector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken en niet beschikken over een vakdiploma. Met een diploma VMBO of LBO of aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) kan uw (aankomend) medewerker starten met het volgen van de opleiding. 

Afsluiting

De totale opleiding duurt drie jaar. Elk jaar kan apart worden afgesloten met een certificaat.

Dit eerste jaar wordt afgesloten met een examen waarmee het certificaat Aankomend Hovenier te behalen is.

Bij drie certificaten krijgt de deelnemer het VHG erkende diploma ‘Vakbekwaam Hovenier’ uitgereikt.

Kijk hier of u in aanmerking komt voor de speciale subsidieregeling!

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
VHG Brancheopleiding - Aankomend hovenier
Startdatum traject: 01-09-2020
Locatie van training: Horst Hoogveld
Direct aanmelden
Klik hier voor bijeenkomsten
01-09-2020 17:30-21:00 Dag 1 08-09-2020 17:30-21:00 Dag 2 15-09-2020 17:30-21:00 Dag 3 22-09-2020 17:30-21:00 Dag 4 13-10-2020 17:30-21:00 Dag 5 20-10-2020 17:30-21:00 De verdere planning volgt in september