Algemeen
Code:P81
Duur:1 jaar
Kosten:

€ 2.100,00 incl. leermiddelen, excl. examen en BTW.

Indien u examen af wil leggen bedragen de examenkosten € 175,-

Kijk of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling!

P81 - VHG Brancheopleiding Aankomend Hovenier

DOEL

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. In de middag en avond kunnen zijn de juiste kennis en vaardigheden opdoen. Voor doelgroepen (SW, Wajong etc.) die in onze sector instromen, is er een aparte assistentenopleiding.

Vaktechniek staat centraal in de VHG Brancheopleiding. Er worden geen algemene vakken gegeven zoals Nederlands of maatschappijleer. Alleen vakgerichte vakken komen aan de orde, zoals: plantenkennis, bodemkunde, bemestingsleer, landmeten en waterpassen, begroten en werkplanning en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

De totale opleiding duurt drie jaar.
In het eerste jaar wordt uw medewerker opgeleid tot Aankomend Hovenier.

Doelgroep

De opleiding is speciaal bedoeld voor werkenden in de groensector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken en niet beschikken over een vakdiploma. Met een diploma VMBO of LBO of aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) kan uw (aankomend) medewerker starten met het volgen van de opleiding. 

Inhoud

Tijdens dit eerste jaar leert uw medewerker de basisvaardigheden van het hoveniersvak, onder andere:

  • Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden zoals planten, snoeien en maaien
  • Bestraten
  • Machinegebruik
  • Bodemkunde
  • Bemestingsleer
  • Plantenkennis

Het betreft een praktijkgerichte opleiding waarin de vaktechnische aspecten centraal staan (geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen).

Afsluiting

De totale opleiding duurt drie jaar. Elk jaar kan apart worden afgesloten met een certificaat.

Dit eerste jaar wordt afgesloten met een examen waarmee het certificaat Aankomend Hovenier te behalen is.

Bij drie certificatenn krijgt de deelnemer het VHG erkende diploma ‘Vakbekwaam Hovenier’ uitgereikt.

Vergoedingen

De subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding, deze ligt hoger dan de maximale subsidie bij de cursusgroepenregeling en een bonus voor de werkemer bij het behalen van een diploma. De diploma's worden per leerjaar afgegeven.

Indien wordt voldaan aan alle voorwaarden volgen er twee betalingen:

  1. Degene die de opleiding heeft betaald, dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn, ontvangt op zijn rekening een subsidie van maximaal € 1.500 per jaar.
  2. De werknemer ontvangt op zijn rekening een bonus van € 500 per behaald diploma.
Video's meer
meer
Kosten
Foto's meer
meer