De ‘Gedragscode Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en Bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening' - opgezet door de brancheorganisatie - is de basis van deze training.

De volgende ondewerpen komen aan bod:

  • Europees en Nederlands kader natuurwetgeving
  • Doelstelling Wet Natuurbescherming
  • Beschermde flora- en fauna
  • Vrijstellingen en ontheffingen
  • Handhaving gedragscode in de praktijk
  • Werkprocessen
  • Werkinstructie medewerkers
  • Praktische voorbeelden uit de praktijk
  • Praktijkproblemen op de eigen werkplek

Heb je de opleiding nog volgt, dan dien je dit eerst te doen alvorens een verlenging aan de orde is. Bekijk hier meer informatie: Wet natuurbescherming N3.

Ook relevant

Lees meer

Doel

Deze hercertificering geeft aan Werkvoorbereiders of bedrijfsleiders Bestendig Beheer inzicht in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren. Ook de veranderingen in de wetgeving zullen besproken worden.

Doelgroep

Bedrijfsleider/projectleider/werkvoorbereider

Afsluiting

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat met AOC Keurmerk. Met het AOC Keurmerk certificaat is aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. De hercertificering is 3 jaar geldig.

Het certificaat voldoet aan de eisen in contracten en bestekken conform CROW-richtlijnen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@