De ‘Gedragscode Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en Bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening' - opgezet door de brancheorganisatie - is de basis van deze training.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Europees en Nederlands kader natuurwetgeving
  • Doelstelling Wet natuurbescherming
  • Beschermde flora- en fauna
  • Vrijstellingen en ontheffingen
  • Handhaving gedragscode in de praktijk
  • Werkprocessen
  • Werkinstructie medewerkers
  • Praktische voorbeelden uit de praktijk
  • Praktijkproblemen op de eigen werkplek
  • Beschermde flora en fauna

Deze opleiding betreft een verlenging. Heb je de opleiding nog niet gehaald, dan dien je dit uiteraard eerst te doen in plaats van het halen van de verlenging. Bekijk hier meer informatie: Wet natuurbescherming N2

Ook relevant

Lees meer

Doel

Deze hercertificering geeft aan opzichters of leidinggevenden Bestendig Beheer inzicht in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren. Ook de veranderingen in de wetgeving zullen besproken worden.

Doelgroep

Opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder

Afsluiting

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat met AOC Keurmerk. Met het AOC Keurmerk certificaat is aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. De hercertificering is 3 jaar geldig.

Het certificaat voldoet aan de eisen in contracten en bestekken conform CROW-richtlijnen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@