De ‘Gedragscode Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en Bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening' - opgezet door de brancheorganisatie - is de basis van deze training.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Europees en Nederlands kader natuurwetgeving
  • Wet Natuurbescherming
  • Gedragscode in de praktijk
  • Terreinverkenning
  • Markeren beschermde gebieden
  • Relatie eigen werkplek
Lees meer

Doel

Deze hercertificering geeft aan uitvoerenden Bestendig Beheer inzicht in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.

Doelgroep

Medewerker/meewerkend voorman

Afsluiting

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat met AOC Keurmerk. Met het AOC Keurmerk certificaat is aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. De hercertificering is 3 jaar geldig.

Het certificaat voldoet aan de eisen in contracten en bestekken conform CROW-richtlijnen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@