De ‘Gedragscode Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en Bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening' - opgezet door de brancheorganisatie - is de basis van deze training.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Europees en Nederlands kader natuurwetgeving
  • Doelstelling Wet Natuurbescherming
  • Herkennen beschermde flora- en fauna
  • Vrijstellingen en ontheffingen
  • Handhaving gedragscode in de praktijk
  • Werkprocessen
  • Plan van aanpak / werkinstructie
  • Praktische voorbeelden uit de praktijk
  • Praktijkproblemen op de eigen werkplek

Ben je op zoek naar de verlenging van deze opleiding? Deze vind je hier: Wet natuurbescherming N3 verlenging.

Ook relevant

Lees meer

Doel

Verantwoord omgaan met Wet Natuurbescherming tijdens de voorbereiding, sturing en aanbesteding van beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Doelgroep

bedrijfsleider/projectleider/werkvoorbereider

(MBO niveau 4+/HBO)

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een schriftelijk meerkeuze-examen en het schrijven van een plan van aanpak aan de hand van een casus. Indien u het examen met een positief resultaat afsluit, ontvangt u een certificaat met AOC Keurmerk. Met het AOC Keurmerk certificaat is aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd.

Het certificaat is 5 jaar geldig. Na deze 5 jaar dient een verlengingsbijeenkomst gevolgd te worden (zonder examen). Hierna is het certificaat 3 jaar geldig.

Het certificaat voldoet aan de eisen in contracten en bestekken conform CROW-richtlijnen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@