• Uitleg begeleidingssnoei laanbomen.
  • Vitaliteit bomen waarnemen
  • Vaststellen eindbeelden
  • Veilig werken op de werkplek en langs de weg.
  • Bepalen snoeiperioden met sortimentskennis
  • Inventariseren bomen en standplaatsen
  • Uitvoeren begeleidingssnoei met snoeitechnieken


Voor deze training is inschrijven via open rooster niet mogelijk.
Neem contact met ons op voor de groepsmogelijkheden via 0475 - 389 91 90.

Lees meer

Doel

Het begeleiden / snoeien van laanbomen van jeugdfase naar gewenst eindbeeld. De kandidaat kan het eindbeeld bepalen aan de hand van de omgeving, standplaats en boomsoort. Hierbij is aandacht voor het toepassen van veilige en verantwoorde begeleidingssnoei.

Doelgroep

Deze training is speciaal bedoeld voor medewerkers in het groen die laanbomen begeleiden van jeugdfase naar gewenst eindbeeld.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het getuigschrift Begeleidingssnoei laanbomen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@