Inhoud

 • Dagelijks en periodiek onderhoud van de motorkettingzaag
 • Bedrijfsklaar maken
 • Gebruik hulpmiddelen bij het vellen. (wig, velhevel, lier etc.)
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • ARBO-aspecten Veilige werktechniek
 • Uitsnoeien van bomen tot 15cm doorsnede
 • Vellen van rechtopstaande evenwichtige bomen tot 30cm doorsnede
 • Aandacht voor de omgeving

Ben je op zoek naar de verlenging van deze opleiding, klik dan hier: Motorkettingzagen vellingen tot 15cm verlenging.

Ook relevant

Lees meer

Doel

De deelnemer heeft kennis van de motorkettingzaag, kan deze bedrijfsklaar maken en onderhouden, en is basisvaardig om:

 • liggend hout af te korten
 • bomen en struiken te zagen met een diameter tot 15 cm
 • rechtopstaande evenwichtige bomen te vellen tot 30 cm (lichte vellingen)

(dit vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met ECS 1)

De deelnemer weet een veilige werkomgeving te creëren door LMRA (laatste Minuut Risico Analyse) toe te passen en op basis hiervan besluiten te nemen.

Doelgroep

 • Medewerkers die incidenteel met de motorkettingzaag werken.
 • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt om te kijken welke vergoedingen voor uw sector van toepassing zijn!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Motorkettingzagen vellingen tot 15 cm
Startdatum traject: 27-11-2020
Locatie van training: Horst of Heerlen
Direct aanmelden
Klik hier voor bijeenkomsten
27-11-2020 08:30-16:30 Motorkettingzagen vellingen tot 15 cm 04-12-2020 08:30-16:30 Motorkettingzagen vellingen tot 15 cm