• Dagelijks en periodiek onderhoud van de motorkettingzaag
 • Bedrijfsklaar maken
 • Gebruik hulpmiddelen bij het vellen (wig, velhevel, lier etc.)
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • ARBO-aspecten Veilige werktechniek
 • Uitsnoeien van bomen tot 15 cm doorsnede
 • Vellen van rechtopstaande evenwichtige bomen tot 30cm doorsnede
 • Aandacht voor de omgeving
Lees meer

Doel

De deelnemer heeft kennis van de motorkettingzaag, kan deze bedrijfsklaar maken en onderhouden en is basisvaardig om:

 • liggend hout af te korten
 • bomen en struiken te zagen met een diameter tot 15 cm
 • rechtopstaande evenwichtige bomen te vellen tot 30 cm (lichte vellingen)

De deelnemer weet een veilige werkomgeving te creëren door LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) toe te passen door een risicoanalyse te maken en op basis hiervan besluiten te nemen.

Dit vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met ECS 1.

Doelgroep

 • Vrijwilligers die incidenteel met de motorkettingzaag werken
 • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@