• Veilig werken met de bosmaaier (Arbocatalogus Bos & Natuur en Hoveniers en groenvoorzieners)
  • Voorschriften voor veilig gebruik, handleiding bosmaaier
  • Ergonomie, houding en lichamelijke belasting
  • Gebruik, eisen en onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Bouw en werking van de machine (veiligheidsvoorzieningen, afstelmogelijkheden machine, maaigarnituur zaagblad en machinekeuze)
  • Onderhoud bosmaaier (dagelijks onderhoud, draad, slagmes en zaagblad wisselen)
  • Herkennen en oplossen van storingen: disbalans, stationair draaien
  • Aandacht voor persoonlijke afstelling machine en draagstel
  • Praktijk: werken met de bosmaaier met draadmaaikop, slagmes en zaagblad afgestemd op soort begroeiing
Lees meer

Doel

Vrijwilligers verantwoord laten omgaan met de bosmaaier (maaien én zagen) en het behalen van het certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Doelgroep

  • Vrijwilligers die met een bosmaaier werken, ook in bosplantsoenen of houtopstanden
  • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@