• Veilig werken met de bosmaaier (Arbocatalogus Bos & Natuur en Hoveniers en groenvoorzieners)
 • Voorschriften voor veilig gebruik, handleiding bosmaaier
 • Ergonomie, houding en lichamelijke belasting
 • Gebruik, eisen en onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Bouw en werking van de machine (veiligheidsvoorzieningen, afstelmogelijkheden machine, maaigarnituur en machinekeuze)
 • Onderhoud bosmaaier (dagelijks onderhoud, draad en slagmes wisselen)
 • Herkennen en oplossen van storingen: disbalans, stationair draaien
 • Praktijk: werken met de bosmaaier met draadmaaikop en slagmes afgestemd op soort begroeiing
Lees meer

Doel

De deelnemer heeft kennis van de bosmaaier, kan deze bedrijfsklaar maken en onderhouden,  en is basisvaardig om:

 • Ruig gras te maaien (incl. rondom obstakels)
 • Maaien van kruidachtige op verhardingen
 • Werken met hakselmes voor bramen en ruigten

De deelnemer weet een veilige werkomgeving te creëren door LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) toe te passen, door een risicoanalyse te maken en op basis hiervan besluiten te nemen.

Dit vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met BOMA 1.

Doelgroep

 • Vrijwilligers die met een bosmaaier werken
 • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusinfo nalezen?

Door dit formulier te verzenden ontvangt u de digitale PDF binnen enkele ogenblikken in uw e-mail box.
* verplicht veld
@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@