Inhoud

 • Wat is projectmatig werken? Voorwaarden, voordelen en nadelen
 • Fasering van een project
 • Projectplanning
 • Projectorganisatie
 • Het projectteam 
 • Projectbeheersing
 • De theorie in de praktijk 

 

Didactische model

 • Online voorbereiding (zelfstudie)
 • Evaluatie uitgevoerde praktijkoefeningen
 • Verdieping op inhoud
 • Cases uit de praktijk
 • Opdrachten voor praktijkoefeningen in eigen werk
Lees meer

Doel

In deze training maakt u kennis met de basisprincipes van projectmatig werken. U leert deze toe te passen om de beoogde projectdoelen te realiseren binnen de gestelde tijd en budget.

Doelgroep

Iedereen die de basis van projectmatig werken wil beheersen.

Afsluiting

Aan het einde van deze training worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Bij een positief resultaat ontvangt u een getuigschrift. 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@