Inhoud

 • Missie – visie – ambitie bedrijf
 • Doelen stellen
 • Verwachtingen managen
 • Maken van afdelingsplannen
 • Toekomstgerichte personeelsplanning
 • Effectief vergaderen 
 • Sollicitatiegesprek

 

Didactische model

 • Online voorbereiding (zelfstudie)
 • Evaluatie uitgevoerde praktijkoefeningen
 • Verdieping op inhoud
 • Cases uit de praktijk
 • Oefenen met rollenspellen
 • Opdrachten voor praktijkoefeningen in eigen werk
Lees meer

Doel

In deze training leert u de missie, visie en doelstellingen van uw bedrijf zodanig te verwoorden dat deze ‘gedragen’ worden door de medewerkers. U leert de personeelscapaciteit in kaart te brengen en te adviseren bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Doelgroep

Bedrijfs- en teamleiders.

Afsluiting

Aan het einde van deze training worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Bij een positief resultaat ontvangt u een getuigschrift. 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@