Inhoud

 • Communicatieproces
 • Communicatiemodel
 • Communicatietechnieken
 • Afstemmen op de ander (rapport maken
 • Waarnemen – interpreteren – oordelen
 • Vraagtechnieken
 • Non verbale communicatie
 • Gesprekstactieken
 • Communicatiestijlen
 • Communicatieve wendbaarheid

 

Didactische model

 • Online voorbereiding (zelfstudie)
 • Evaluatie uitgevoerde praktijkoefeningen
 • Verdieping op inhoud
 • Cases uit de praktijk
 • Oefenen met rollenspellen
 • Opdrachten voor praktijkoefeningen in eigen werk
Lees meer

Doel

U krijgt handvatten hoe u effectief en doelgericht kunt communiceren. U maakt kennis met de verschillende communicatiestijlen en gesprekstechnieken, leert deze te herkennen en zelf toe te passen in praktijksituaties.

Doelgroep

Teamleiders en voorwerkers. 

Afsluiting

Aan het einde van deze training worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Bij een positief resultaat ontvangt u een getuigschrift.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@