• Communicatie en assertiviteit
  • Gespreksvaardigheden
  • Leidinggevende vaardigheden
  • Delegeren en nemen van verantwoordelijkheid
  • Motiveren en samenwerken
  • Instructies geven
  • Beoordelen en observeren
  • Conflicthantering
  • Overdragen van kennis

Het programma is zeer praktisch van aard.
Er zal veel gebruik worden gemaakt van oefeningen, discussies en rollenspellen.

Lees meer

Doel

L10 - Leidinggeven voor middenkader - basis

DOEL

Door de leidinggevende bewust te maken van zijn/haar rol in het aansturen van mensen zal zowel het bedrijf als de leidinggevende hiervan op een positieve manier de vruchten plukken.

Goede en effectieve aansturing leidt immers tot een beter resultaat zowel financieel als productietechnisch.

Doelgroep

Leidinggevenden die dagelijks mensen operationeel aansturen.

Deelnemer dient bij voorkeur werkzaam te zijn als leidinggevende.
Vooraf vindt een intake plaats door middel van een vaardigheidsmeter leidinggeven.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het getuigschrift Leidinggeven middenkader.


 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@