Het betreft 2 afzonderlijke verlengingsbijeenkomsten die online gevolgd kunnen worden, u kunt kiezen uit 2 bijeenkomsten die ieder meetellen voor 1 punt:

Keuze 1: Erfemissie Open Teelt

 1. Introductie
 2. Problematiek
 3. Wet- en regelgeving
 4. Erfemissiescan maken
 5. Reflecteren op resultaten
 6. Eindtoets

Keuze 2: Veiligheid

 1. Introductie
 2. Veiligheid
 3. Voor het spuiten
 4. Uitvoeren van de bespuiting
 5. Na het spuiten
 6. Eindtoets

Het bestuderen van deze online cursussen neemt tussen de 3 en 4 uur per bijeenkomst in beslag. U kunt tussentijds stoppen en op een ander moment verder gaan.

 

Lees meer

Doel

klik hier: cursus.groenonderwijs.nl​ om u aan te melden en om de leerdoelen te bekijken.

Let op:

Deze cursussen zijn meerdere malen aan te kopen, maar gezien het persoonlijke karakter mag iedere cursus per persoon maar één keer volledig afgerond worden.

 

Doelgroep

Iedereen die in het bezit is van een geldige licentie gewasbescherming.

Afsluiting

Na afronding heeft u 1 studiepunt (per bijeenkomst) behaald om uw vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet u wel aan alle spelregels voldoen. 

Klik hier voor de spelregels.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@