Overzicht trainingen cursussen opleidingen

Selecteer uw branche     Selecteer uw thema
   
 

Er zijn 99 resultaten gevonden

B1201 - BHV - basis met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Met deze training wordt het BHV certificaat behaald in het kader van de ARBO wetgeving. Bedrijven dienen te voldoen aan bepaalde verplichtingen. De invulling van het BHV beleid binnen organisaties wordt mede bepaald door het aantal werknemers, het aantal aanwezige personen en de risico’s binnen het bedrijf.  
Lees meer >

B1202 - NIBHV - basis met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Met deze training wordt het NIBHV diploma behaald in het kader van de ARBO wetgeving. Bedrijven dienen te voldoen aan bepaalde verplichtingen. De invulling van het BHV beleid binnen organisaties wordt mede bepaald door het aantal werknemers, het aantal aanwezige personen en de risico’s binnen het bedrijf.
Lees meer >

B1206 - BHV - verlenging met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Verlengingstraining voor het verlengen van het BHV certificaat.
Lees meer >

B1207 - NIBHV - verlenging met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Verlengingstraining voor het verlengen van het NIBHV certificaat.
Lees meer >

BGO - Eerste verkoper groene detailhandel (niveau 3)

 De opleiding is gericht op werken en leren in de detailhandel met als resultaat een MBO niveau 3 diploma.
Lees meer >

BGO - Groene detailhandel

CITAVERDE Bedrijfsopleidingen is dé groene mbo-opleider van Limburg voor de zakelijke en particuliere markt in het kader van een ‘Leven Lang Leren’.  We werken in de Groene detailhandel opleidingen samen met Retail & Business Academy.  
Lees meer >

BGO - Manager groene detailhandel (niveau 4)

 De opleiding is gericht op werken en leren in de detailhandel met als resultaat een MBO niveau 4 diploma.
Lees meer >

BGO - Verkoopmedewerker groene detailhandel

De opleiding verkoopmedewerker niveau 2 is gericht op de groene detailhandel. De opleiding is vormgegeven middels het competentiegericht leren. Op basis van EVC wordt per individu een persoonlijk opleidingsplan opgesteld.
Lees meer >

C1201 - Plantenfysiologie - basis

Voldoende inzicht in de relatie tussen de planten en het kasklimaat is van groot belang voor een optimaal resultaat. Een goede basiskennis van de fysiologie is daarom een must.
Lees meer >

C1202 - Techniek in de glastuinbouw

Na het volgen van deze cursus is de medewerker in staat om goed en veilig eenvoudige (kleine) storingen op te lossen. En daarnaast oorzaken en gevolgen van deze storingen te herkennen.
Lees meer >

D1210 - Dutch Flower Arrangements - DFA

De opleiding wordt beschouwd als de standaard voor de branche. Het diploma is nationaal en internationaal erkend. CITAVERDE Bedrijfsopleidingen biedt de opleiding modulair aan.    
Lees meer >

D1220 - Advanced Dutch Flower Arrangements - ADFA

De ADFA opleiding wordt beschouwd als de opleidingen voor gevorderden in de branche. Het diploma is nationaal en internationaal erkend. CITAVERDE Bedrijfsopleidingen biedt de opleiding modulair aan.  
Lees meer >

F1201 - HACCP

In deze training komen de basisbeginselen met betrekking tot HACCP aan bod.
Lees meer >

F1202 - Kwaliteit en kwaliteitsbehoud versproducten

Deze training gaat in op het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van versproducten.
Lees meer >

Fysieke belasting

Chauffeurs moeten vaak verschillende handelingen verrichten. Deze kunnen een belasting zijn voor het lichaam. Deze training geeft deelnemers inzicht in de fysieke belasting tijdens deze werkzaamheden.
Lees meer >

G1201 - Gewasbescherming A - uitvoeren

Het behalen van een licentie die nodig is voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen. De licenties voor gewasbescherming zijn 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar dienen voldoende verlengingsbijeenkomsten bijgewoond te worden. Indien de licentie niet tijdig verlengd wordt, dient er opnieuw een examen afgelegd te worden.
Lees meer >

G1202 - Gewasbescherming B - bedrijfsvoeren

De licentie is voor beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijf, die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Ook verkopers en verkoopadviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over licentie 2 beschikken.
Lees meer >

G1203 - Gewasbescherming C - distribueren

Deze licentie is er voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.
Lees meer >

G1204 - Gewasbescherming A - examenbijeenkomst

Het verlengen van de gewasbeschermingslicenties gebeurt meestal via verlengingsbijeenkomsten. In sommige gevallen is de licentie echter verlopen en moet er opnieuw examen worden afgelegd. CITAVERDE heeft hiervoor een speciale training ontwikkeld.
Lees meer >

G1206 - Gewasbescherming - verlenging

Een gewasbeschermingslicentie is 5 jaar geldig. Een licentie kan verlengd worden door het bijwonen van verlengingsbijeenkomsten. Na het volgen van de juiste bijeenkomsten wordt uw licentie verlengd. 
Lees meer >

G1221 - Mollen- en woelratten - basis

Licentie 4 is voor iedereen die met behulp van middelen op basis van fosforwaterstof mollen en/of woelratten bestrijdt.
Lees meer >

G1222 - Knaagdierenbeheersing

Voor het gebruik van professionele rodenticiden is vanaf 1 juli 2015 een vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) nodig. Middels deze training kan dit vakbekwaamheidsbewijs behaald worden zodat knaagdieren met professionele bestrijdingsmiddelen bestreden kunnen worden.
Lees meer >

G1226 - Mollen- en woelratten - verlenging

Voor verlenging van licentie 4 moet opnieuw een examen worden afgelegd. Na het behalen van het examen ontvangt u een nieuwe licentie. Deze is 5 jaar geldig.
Lees meer >

L1201 - Leidinggeven middenkader - basis

Veel leidinggevenden op operationeel niveau zijn doorgegroeid vanuit hun vakinhoudelijke kennis en ervaring. Het omgaan met de leiderschapsrol vergt andere competenties dan alleen de vakinhoudelijke. Goede communicatie, instrueren en motiveren van medewerkers zijn van essentieel belang om het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een betere gemotiveerde medewerker leidt uiteindelijk tot een betere werkprestatie”.
Lees meer >

L1202 - Leidinggeven middenkader - vervolg

Veel leidinggevenden op operationeel niveau zijn doorgegroeid vanuit hun vakinhoudelijke kennis en ervaring. Het omgaan met de leiderschapsrol vergt andere competenties dan alleen de vakinhoudelijke. Goede communicatie, instrueren en motiveren van medewerkers zijn van essentieel belang om het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een betere gemotiveerde medewerker leidt uiteindelijk tot een betere werkprestatie”.
Lees meer >

L1203 - Communicatie en leidinggeven voor uitvoerders in het groen

 Deze training is erop gericht om het communiceren en leidinggeven van meewerkend voormannen en uitvoerders in het groen te verbeteren.    
Lees meer >

L1204 - Assessorentraining

Deze training is opgezet voor het behalen van een certificaat bedrijfsassessor.
Lees meer >

L1205 - Nederlands voor Polen - agrarische sector

Deze training leert uw werknemer op een praktische wijze de basis van het Nederlands en een woordenschat die op de persoon en op de praktijk gericht is.  
Lees meer >

L1206 - Pools voor Nederlanders - agrarische sector

U leert op een praktische manier de basis van de Poolse taal. De basis grammatica, maar ook een woordenlijst met woorden die u het meest gebruikt tijdens uw werkzaamheden. Tevens wordt een deel van de Poolse cultuur behandeld. Op deze manier leert u uw Poolse medewerker(s) beter begrijpen en krijgt u meer inzicht in hun normen en waarden.
Lees meer >

Leefstijl

Goed in je vel zitten en gezond leven is van groot belang. Tijdens het werk wordt het lichaam vaak belast; makkelijk bewegen, veel energie en een goede lichaamshouding kunnen gezondheidsklachten dan ook voorkomen. Deze training geeft meer inzicht in een goede leefstijl.
Lees meer >

M1201 - Tuin- en parkmachines

In deze training leert men op een verantwoorde wijze werken met kleine tuin- en parkmachines. Hierbij is ook aandacht voor de handelingen die verricht dienen te worden voor het dagelijks onderhoud van de machines.  
Lees meer >

M1202 - Klein grondverzet met minigraver en -loader

Het aanleren van de basis wat betreft het veilig bedienen en verplaatsen van de minigraver.
Lees meer >

M1203 - Hydraulisch aangedreven tuin- en parkmachines

Door deze training leert een kandidaat veilig, ergonomisch en efficiënt omgaan met de hydraulische machine.   
Lees meer >

M1206 - Tuin- en parkmachines - verlenging

In deze verlengende training leert men op een verantwoorde wijze werken met kleine tuin- en parkmachines. Hierbij is ook aandacht voor de handelingen die verricht dienen te worden voor het dagelijks onderhoud van de machines.  
Lees meer >

M1211 - Bosmaaien - basis

Deze training is er op gericht om medewerkers verantwoord om laten gaan met de bosmaaier. Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.
Lees meer >

M1212 - Bosmaaien met slagmes en zaagblad (vervolg op basis)

Medewerkers werken volgens de Arbo richtlijnen op een veilige en verantwoorde manier bij het bedrijfsklaar maken, praktische uitvoering en onderhoud van de bosmaaier. Eventueel te leveren maatwerk: koord, slagmes, hakselmes, zaagblad, of combinaties hiervan.
Lees meer >

M1216 - Bosmaaien - verlenging

Om aan de ARBO regelgeving te voldoen is een regelmatige instructie over veiligheid en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de bosmaaier noodzakelijk.
Lees meer >

M1221 - Motorkettingzagen - basis

Deze training heeft tot doel om medewerkers verantwoord om te laten gaan met de motorkettingzaag. Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.
Lees meer >

M1222 - Motorkettingzagen - lichte velling (vervolg op basis)

Deze vervolgtraining heeft tot doel om medewerkers verantwoord om te laten gaan met de motorkettingzaag (vellen van bomen tot een diameter van 30 cm). Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.   
Lees meer >

M1223 - Motorkettingzagen - moeilijke vellingen (vervolg op lichte vellingen)

Deze vervolgtraining heeft tot doel om medewerkers verantwoord om te laten gaan met de motorkettingzaag (vellen van bomen met  een diameter groter dan 30 cm). Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.   
Lees meer >

M1224 - Motorkettingzagen - hout onder spanning (vervolg op lichte vellingen)

In deze vervolgtraining leert de deelnemer een inschatting te maken van spanning in hout en leert hier veilig mee te handelen. Dit wordt gedaan door middel van aangepaste zaagtechnieken, zodat een verantwoorde zaagactie ontstaat.
Lees meer >

M1225 - Motorkettingzagen in de hoogwerker (vervolg op lichte vellingen)

Kandidaten kunnen veilig en verantwoord omgaan met een vaste en/of zelfrijdende hoogwerker bij snoei werkzaamheden.   
Lees meer >

M1226 - Motorkettingzagen basis - verlenging

Om aan de ARBO regelgeving te voldoen is een regelmatige instructie over veiligheid en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de motorkettingzaag noodzakelijk.
Lees meer >

M1227 - Motorkettingzagen lichte vellingen - verlenging

Deze training heeft als doel het opfrissen van kennis en vaardigheden met betrekking tot de techniek en het werken met de motorkettingzaag (vellen van bomen tot een diameter van 30 cm). Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.   
Lees meer >

M1228 - Motorkettingzagen moeilijke vellingen - verlenging

Deze verlengende training heeft tot doel om medewerkers verantwoord om te laten gaan met de motorkettingzaag (vellen van bomen met  een diameter groter dan 30 cm). Naast de technische vaardigheid staan veiligheid van de uitvoerende personen en van de omgeving centraal.   
Lees meer >

M1229 - Motorkettingzagen hout onder spanning - verlenging

In deze training  leert de deelnemer een inschatting te maken van spanning in hout en leert hier veilig mee te handelen. Dit wordt gedaan door middel van aangepaste zaagtechnieken, zodat een verantwoorde zaagactie ontstaat.
Lees meer >

M1230 - Motorkettingzagen in de hoogwerker - verlenging

Deze verlengende training is er op gericht dat deelnemers op een veilig en verantwoorde manier omgaan met een vaste en/of zelfrijdende hoogwerker bij snoei werkzaamheden.   
Lees meer >

P1201 - Flora- en faunawet niveau 1 BB (uitvoerenden)

Deze training geeft inzicht aan uitvoerenden bestendig beheer in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.
Lees meer >

P1202 - Flora- en faunawet niveau 2 BB (opzichters/leidinggevenden)

Deze training geeft inzicht aan opzichters of leidinggevenden bestendig beheer in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.
Lees meer >

P1203 - Boomveiligheidscontroleur (VTA)

Een VTA (Visual Tree Assessment) is een onderzoek bij bomen waarbij ze bekeken worden op de veiligheid voor de omgeving.
Lees meer >

P1205 - Flora- en faunawet niveau 3 BB (werkvoorbereiders/bedrijfsleiders)

Deze training geeft inzicht aan Werkvoorbereiders of bedrijfsleiders bestendig beheer  in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren. 
Lees meer >

P1206 - Boomveiligheidcontroleur (VTA) - verlenging

Door het regelmatig en goed uitvoeren van de VTA inspectie en de bijbehorende beheersmaatregelen worden schade en schadeclaims geminimaliseerd. Deze training is gericht op het actualiseren van de kennis en kunde op dit gebied.
Lees meer >

P1208 - Flora- en faunawet niveau 1 BB (uitvoerenden) - verlenging

Deze verlengingstraining geeft inzicht aan uitvoerenden bestendig beheer in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.
Lees meer >

P1209 - Flora- en faunawet niveau 2 BB (opzichters/leidinggevenden) - verlenging

Deze verlengingstraining geeft inzicht aan opzichters of leidinggevenden bestendig beheer in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren.
Lees meer >

P1210 - Flora- en faunawet niveau 3 BB (werkvoorbereiders/bedrijfsleiders) - verlenging

Deze verlengingstraining geeft inzicht aan Werkvoorbereiders of bedrijfsleiders bestendig beheer  in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora en fauna kunnen verstoren. 
Lees meer >

P1221 - Klim- en werktechnieken in bomen - basis

In deze training worden de klim en werktechnieken in bomen doorgenomen en geoefend. Veilig gebruik van klimtechnieken is een voorwaarde in voor het voorkomen van (ernstig) letsel. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.  
Lees meer >

P1222 - Klim- en werktechnieken in bomen - vervolg

De klim en werktechnieken in bomen worden verder doorgenomen en geoefend. Veilig gebruik van de klimtechnieken is een voorwaarde in voor het voorkomen van (ernstig) letsel. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.   
Lees meer >

P1231 - Plantenkennis

Deze training heeft tot doel de kennis van hoveniers uit te breiden op het gebied van planten en hun eigenschappen.
Lees meer >

P1232 - Begeleidingssnoei laanbomen

Door deze training kan een kandidaat het eindbeeld bepalen aan de hand van de omgeving, standplaats en boomsoort.    
Lees meer >

P1233 - Snoeien tuinen en parken

Deze training gaat in op het herkennen, onderhouden en toepassen van sierheesters.
Lees meer >

P1234 - Snoeien landschappelijke beplantingen

Deze training geeft medewerkers van groenvoorzieningen meer kennis over het snoeien van bosplantsoenen.
Lees meer >

P1241 - Wijk- en buurtbeheer

Door actief wijk- en buurtbeheer dienen medewerkers van de gemeente steeds meer met de bewoners te communiceren.
Lees meer >

P1251 - Omgaan met risicovol afval

De kandidaat komt in zijn dagelijks werk risico afval tegen en leert daar mee omgaan. Het leren herkennen/melden en opruimen van risicovol zwerfafval.  
Lees meer >

T1201 - Heftruck (basisveiligheidsinstructie)

De training betreft een veiligheidsinstructie voor het werken met de heftruck in de dagelijkse werkomgeving.
Lees meer >

T1202 - Heftruck - 1 daags basis (met mogelijkheid tot CCV erkenning)(code 95)

Heftrucktraining voor de geoefende heftruckbestuurder die het ARBO-veiligheidscertificaat wil behalen.
Lees meer >

T1203 - Heftruck - 2 daags basis (voor starters) met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Heftrucktraining voor de minder geoefende heftruckbestuurder die het ARBO- veiligheidscertificaat wil behalen.
Lees meer >

T1206 - Heftruck - verlenging met mogelijkheid tot CCV erkenning (code 95)

Verlengingstraining voor heftruckbestuurders die hun veiligheidscertificaat willen verlengen. De geldigheid van het heftruck veiligheidscertificaat is 5 jaar.
Lees meer >

T1221 - Veilig werken met rolsteigers en ladders

Door deze training leert een kandidaat op een veilige en verantwoorde manier werken met rolsteigers en ladders. 
Lees meer >

T1222 - Veilig werken met de hoogwerker

Door deze training verwerft een deelnemer kennis van en kan veilig werken met een hoogwerker in een werksituatie.
Lees meer >

T1223 - Veilig hijsen en heffen

Naast ondermeer het keuren, repareren en onderhouden van hef- en hijsmiddelen is het trainen van medewerkers een van de mogelijkheden om te waarborgen dat voldoende veiligheid aanwezig is bij het hijsen en heffen. 
Lees meer >

T1231 - Trekkerrijbewijs

Praktijktraining en examen voor iedereen die 16 jaar of ouder is maar jonger dan 18 jaar en een trekker wil besturen op de openbare weg, het erf of op landbouwgronden.
Lees meer >

T1241 - Specifieke deskundigheid winterdienst

Door middel van deze training leert de deelnemer op een veilige en verantwoorde wijze de door sneeuw en ijzel veroorzaakte gladheid op de wegen, paden en overige publieke ruimten bestrijden. 
Lees meer >

TUVM1 - Tuinbouw - Cursusmodule teeltkennis (glas)tuinbouw

Deze module is er op gericht om alle elementen te leren kennen die van invloed zijn op de groei van de plant.
Lees meer >

TUVM2 - Tuinbouw - Cursusmodule gewasbescherming, licentie A

De wijze van aanpak van ziekten en plagen is in de loop der jaren steeds veranderd en zal ook in de toekomst blijven veranderen. Een vakman in de glastuinbouw is dan ook nooit uitgeleerd. Ziekten en plagen veranderen immers steeds, de bescherming van de gewassen ook. 
Lees meer >

TUVM3 - Tuinbouw - Cursusmodule oogst en afzet

Het tijdstip van oogsten wordt bepaald door de groei van het gewas maar ook door de kennis van de markt.  Het product zelf moet voldoen aan vooraf opgestelde kwaliteitseisen, vrij zijn van ziekten, vervuilingen en plagen. De markt eist dit.   
Lees meer >

TUVM4 - Tuinbouw - Cursusmodule toegepaste plantenfysiologie

Groene vingers hebben is belangrijk om een gezond en kwalitatief goed product te telen. Kennis van de groeifactoren en de stuurmogelijkheden zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Maken we gebruik van groeilicht en/of stuurlicht, hoe houden we balans tussen vegetatieve groei en generatieve groei.
Lees meer >

TUVM5 - Tuinbouw - Cursusmodule 'techniek'

Tuinbouw is hightech. De beheersing van de natuur/klimaat vindt plaats in kassen. De ontwikkelingen in de kassenbouw zijn enorm. De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. 
Lees meer >

TUVM6 - Tuinbouw - Cursusmodule bedrijfsanalyse

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. 
Lees meer >

TUVM7 - Tuinbouw - Cursusmodule planning en organisatie, risico en veiligheid

Beter plannen. Dat wordt vaak gezegd als werkzaamheden niet op tijd gereed zijn. Ook wordt het gezien als de oplossing voor bedrijven om efficiënter te werken en op deze manier geld te besparen. Een daadwerkelijke planning in de tuinbouw is niet zo eenvoudig. De natuur laat zich namelijk niet gemakkelijk plannen. 
Lees meer >

TUVM8 - Tuinbouw - Cursusmodule in de keten

Een productiebedrijf is een schakel in een keten van grondstof tot consument waarbij zwakke schakels negatieve effecten kunnen hebben op de prestatie van de volgende keten. Bedrijven hebben dus een belang dat verder reikt dan optimaal functioneren van de eigen organisatie. Er is sprake van ketenbelang.
Lees meer >

V1201 - VCA basis (met of zonder CCV erkenning)

De training is bedoeld voor werknemers van bedrijven die aan de eisen van de certificering "Veiligheids Checklist voor Aannemers" (VCA) willen voldoen. Hierdoor zijn werknemers zich meer bewust van verschillende veiligheidsaspecten op de werkvloer.
Lees meer >

V1202 - VCA leidinggevenden

De training behandelt specifieke onderdelen van de VCA training voor leidinggevenden, bovenop het basis gedeelte.
Lees meer >

V1206 - VCA basis - verlenging (met of zonder CCV erkenning)

Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. Met deze training kunt u het certifcaat verlengen.
Lees meer >

V1207 - VCA leidinggevenden - verlenging

Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. Met deze training kunt u het VCA certificaat voor leidinggevenden verlengen.
Lees meer >

V1221 - Veilig werken langs de openbare weg voor assistent-medewerkers

Deze training heeft tot doel om assistent medewerkers veilig te laten werken langs de openbare weg. Verantwoording nemen bij het bepalen, plaatsen en ruimen van wegafzettingen in de berm staat centraal.   
Lees meer >

V1222 - Veilig werken langs de weg (CROW 96b)

In deze training wordt aandacht besteed aan mens, machine en omgeving om het werk langs de weg zo goed en veilig mogelijk te kunnen doen.
Lees meer >

V1226 - Veilig werken langs de weg - verlenging (CROW 96b)

In deze training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving om het werk langs en op de weg (op niet autosnelwegen) zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren voor alle partijen.  
Lees meer >

VAVM1 - Varkenshouderij - Cursusmodule voeding

Voerkosten vormen de grootste kostenpost in de varkenshouderij. Belangrijk dus om er verstandig mee om te springen, de dieren te voeren naar de behoefte van dat moment met het juiste voer. Daarvoor is kennis nodig van de vertering van de verschillende voerbestanddelen in het dier en de factoren die daarop van invloed zijn.
Lees meer >

VAVM2 - Varkenshouderij - Cursusmodule gezondheidszorg

De gezondheid status van het bedrijf bepaalt in hoge mate de bedrijfsproductie en het bedrijfsrendement. Het is daarom heel belangrijk om daar iedere dag mee bezig te zijn. Maar wat bepaalt nu de gezondheidsstatus van een bedrijf en hoe kun je deze planmatig verhogen?
Lees meer >

VAVM3 - Varkenshouderij - Cursusmodule gezondheid en voeding

Gezonde dieren staan aan de basis van goede technische resultaten. Van het varken worden topprestaties verwacht. Een gezonde voeding is noodzaak voor een topconditie. Kleine fouten in de voeding kunnen grote gevolgen hebben!
Lees meer >

VAVM4 - Varkenshouderij - Cursusmodule voortplanting & vruchtbaarheid

Goede vruchtbaarheidsresultaten op een zeugenbedrijf leveren een aanzienlijke bijdrage aan het saldo. Om 30 grootgebrachte biggen per zeug per jaar te produceren moeten het dekmanagement en overige bedrijfsomstandigheden perfect op orde zijn. 
Lees meer >

VAVM5 - Varkenshouderij - Cursusmodule huisvesting & klimaat

Een goede stal is de basis voor een gezonde productie en bedrijfsvoering. Binnen de regels van milieu en welzijn moet de stal een gezond leefmilieu zijn voor het dier en zijn verzorger. In het kader van een duurzame varkenshouderij is het van belang om aandacht te besteden aan het energiemanagement van het bedrijf.
Lees meer >

VAVM6 - Varkenshouderij - Cursusmodule keten, kwaliteit en afzet

Door het verkrijgen van een beter beeld van de varkenshouderij heeft de deelnemer zicht op de kwaliteitsfactoren die van belang zijn voor de afzet. Dit draagt o.a. bij aan het maken van de juiste keuzes en meer aandacht aan de factoren die van belang zijn, die een gunstige invloed op het bedrijfsrendement zullen hebben.
Lees meer >

VAVM7 - Varkenshouderij - Cursusmodule optimaliseren bedrijfsprocessen

Het verzorgen van een varkensbedrijf betekent niet alleen dat de dieren gevoerd en verzorgd zijn. Ook de omgeving vraagt de aandacht. Daarmee bedoelen we de organisatie van de werkzaamheden, de administratie, aandacht voor bedrijfshygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Lees meer >

VAVM8 - Varkenshouderij - Cursusmodule management en organisatie

Van een vakbekwaam medewerker varkenshouderij mag verwacht worden dat hij/zij de beslissingen op korte termijn kan nemen. Daartoe is kennis nodig van de technische kengetallen, de financiële gevolgen van het handelen, planning en organisatie van het productieproces. Op basis van een grondige analyse van de technische en financiële kengetallen zal het bedrijf gestuurd moeten worden.
Lees meer >

VHG Brancheopleiding – Aankomend Hovenier (niveau 1)

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. 
Lees meer >

VHG Brancheopleiding – Assistentenopleiding

Speciaal voor instromende doelgroepen (Wajong, SW etc.) is de assistentenopleiding in het leven geroepen. Deze opleiding geeft de werknemer voldoende kennis en vaardigheden mee om een start te maken als (assistent-) medewerker in de sector. 
Lees meer >

VHG Brancheopleiding – Hovenier (niveau 2)

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. 
Lees meer >

VHG Brancheopleiding – Vakbekwaam Hovenier (niveau 3)

Wellicht heeft u medewerkers in dienst met een schat aan ervaring, maar geen vakdiploma. Of u bent van plan om een nieuwe kracht aan te nemen die nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Voor deze (aankomend) medewerkers is de VHG Brancheopleiding bedoeld. 
Lees meer >